» Duitse minderheid; de Schwaben

De geschiedenis van de Donau Zwaben
...begint eind 17e eeuw toen hele gebieden in Zuid Oost Europa, die eeuwenlang door de Turken waren bezet, door de Habsburgers werden heroverd. In 1699, bij de Vrede van Karlowitz, kwam de Batschka regio met heel Hongarije (uitgezonderd Banat) en Siebenburgen (Transsylvanië) bij het Oostenrijkse rijk. Pas in 1716 toen Banat van de Turken werd bevrijd, werd ook dit gebied toegevoegd aan het Habsburgse rijk.

Deze op de Turken heroverde gebieden waren aan het begin van de 18e eeuw, met uitzondering van een aantal kleine groepen van oorspronkelijke bewoners, goeddeels ontvolkt. In sommige dorpen was de bevolking zelfs helemaal verdwenen.
De Habsburgse keizer Karel VI, keizerin Maria Theresia en keizer Joseph II namen al snel de herbevolking van dit gebied ter hand en startten met een systematische kolonisatie campagne.

Duitse emigratie

Tussen 1718 en 1787 stimuleerde de Habsburgse monarchie de emigratie van haar Duitse onderdanen naar Zuid Hongarije, Batschka, Banat en Siebenburgen.
Het doel van Wenen was door kolonisatie via een massale volksverhuizing dit gebied te versterken en te beschermen tegen verdere Turkse invasies, het weer in ontwikkeling brengen van de verwaarloosde landbouwgrond en het bevorderen van het Rooms Katholieke geloof in Zuid Oost Europa.

Op weg naar de nieuwe gebieden

De Duitse kolonisten starten hun tocht naar hun nieuwe “Vaderland” ondermeer vanuit steden als Günzburg en Regensburg, waar ze met houten schepen de Donau afvoerden. Ze waren voornamelijk afkomstig uit regio's als Baden Würtemberg, Elzas Lotharingen, Rijnland, Westfalen, Beieren en Schwaben. Het voornaamste verzamelpunt voor de kolonisten was echter de stad Ulm. Van daaruit werden de emigranten ingescheept in wat in de volksmond “Ulmer Schachtel” werd genoemd.

Van Ulm uit begon de reis op de Donau met als bestemming Tolna, een reis van meer dan 2500 km die zo'n 15 dagen duurde. Eerste halteplaats was Wenen, waar de emigranten werden geregistreerd voor hun nieuwe vaderland, alvorens verder richting Hongarije te varen. Na aankomst in de haven van Tolna werden de nieuwe kolonisten vaak door zgn. “wervers” gestrikt om in andere dorpen te wonen dan oorspronkelijk was afgesproken. Hen werd namelijk betere vestigingsvoorwaarden beloofd. Meer dan 14 duizend emigranten maakten op deze wijze de reis.

Het nieuwe vaderland

De Donau Schwaben, zoals deze emigranten werden genoemd, hoewel er slechts weinig echte “Schwaben” onder waren, trokken in grote getale naar een gebied tussen de Donau (W en Z), de Teisch (O) en Hongarije (N)(De Batschka regio).

Gedurende de emigratie die zo'n eeuw lang duurde, vestigden zich in deze gebieden in een aantal grote en kleinere emigratiegolven boeren en handarbeiders uit het ZW van het Habsburgse Rijk. Men schat het totale aantal emigranten op zo'n 150 duizend.
Dat is dus de reden dat u tijdens uw vakantie in Kisbudmer in het diepe zuiden van Hongarije veelal uw boodschappen in het Duits kunt bestellen...[ terug... ]Omhoog

Copyright 2002-2020