» Hongaarse flora en fauna

Op het gebied van natuurschoon

is Hongarije tegenwoordig gelukkig erg zuinig. In Hongarije zijn er diverse grote natuur- en Nationale parken en vele honderden regionale en plaatselijke beschermde natuurgebieden te vinden, waarbij de oorspronkelijke flora en fauna wordt bewaard. Zo is er onder andere een groot aanbod vogels, salamanders en otters te zien.
Duna-Drava nationale park

foto links; Bos in de ondergelopen uiterwaarden van het Duna-Dráva nationale park

Het Duna-Dráva nationale park ligt in Zuidwest-Hongarije en is goed te bereiken vanuit het vakantiehuis (30 minuten). Het is vernoemd naar de rivieren Donau en Dráva.

Het park is in 1996 opgericht. Het beslaat zes gebieden in drie provincies: Somogy, Baranya en Tolna.

Hieronder staat een korte beschrijving van de gebieden.

Duna-Drava - Gemenc

Gemenc is bebost gebied. Het is het grootste overstromingsgebied van Hongarije. Het bewaakt de vroegere rivierbeddingen van de Donau.

Gemenc ligt in de Sárköz, het gebied naast de Donau. Eigenlijk hoort dit bij de Grote Hongaarse Laagvlakte.

Omdat het gebied zo ontoegankelijk was, zijn de oeroude bossen intact gebleven. Mede daarom zijn er vele dieren te vinden: zwarte ooievaars en de witstaart adelaar bijvoorbeeld.

Maar Gemenc is vooral beroemd door de vele herten die er leven.Duna-Drava - Béda-Karapancsa
foto links; otter in het Duna-Drava Nationale Park

Béda-Karapancsa ligt onderaan in Hongarije bij de Donau. Ook hier komt u de witstaart adelaar en de zwarte ooievaar tegen.

Bovendien is het een overwinteringsgebied voor eenden en ganzen. Verder leven hier de wilde kat, vele otters en damherten.


Dráva uiterwaarde

De uiterwaarden van de Dráva worden onderbroken door vele vijvers en riviertjes. Het heldere water van de Dráva is zeer geschikt voor vis: er leven meer dan 53 verschillende soorten.

Uiteraard trekken de vis en de natuur veel vogelsoorten, waaronder reigers.

In het voorjaar en de herfst is dit gebied een doortrekplaats voor vogels die de warmte opzoeken.
foto rechts; In het Duna-Dráva nationale park leven veel zeearenden

Duna-Drava - Barcsi Borókás

foto rechts; Moerasbloem in het Duna-Dráva nationale park

Het Barcsi Borókás is gevormd door het kappen van de eikenbomen en intensieve begrazing.

Het veelkleurige landschap kent vennen, elzenbomen en waterpartijen. Dit wordt afgewisseld met graslanden en bossen.

Dit is de enige plek in het Karpatenbekken waar u de Koninklijke varen tegenkomt. Ook vindt u er veel kleurige andere bloemen en planten.

Duna-Drava - Lankóc bos

foto links; De zwarte ooievaar is van de vele bijzondere vogels in Hongarije

Het Lankóc bos in Duna-Drava is een van de weinige bewaard gebleven bossen aan de rivier. De meeste zijn in vroeger tijden gekapt, of verdwenen door regulering van de rivier.

Deze plek is waar de witte en zwarte ooievaar en de bedreigde kwartelkoning hun voedsel vinden.

Duna-Drava - Zákány-Örtilos

foto rechts; Zonsondergang in het Duna-Drava nationale park

Het Zákány-Örtilos gebied is het meest interessante deel van het park vanuit botanisch oogpunt.


U vindt er beukenwouden, eikenbossen, elzen en essen zoals u ze nergens anders in Hongarije zult vinden.


Dierenwereld
Door de grote veranderingen in de laaggelegen gedeeltes van Hongarije is er in de loop van tijd veel veranderd op het gebied van de dierenwereld. Onderstaand vindt u de soorten dieren die voornamelijk nog in de verschillende reservaten in Hongarije leven:
Hongaars wolvarken
Hongaarse grijze rund (foto links)
Szalonta-varken
Mangaliza-varken
Herdershonden
Verschillende soorten (wild) bijzondere pluimvee.

In het struikgewas leven voornamelijk kleine zoogdieren zoals:

Vossen
Otters
Wilde zwijnen
Bisamratten.

Bijzondere diersoorten die in Hongarije leven is de zeldzame, levendbarende hagedis in het plaatsje Nyírség en de “blinde kreeft van Abaliget” in het Mecsekgebergte.

Hongarije kent ook een aantal bijzondere hondenrassen te weten:
Hongaarse jachthond
Erdelyi Kopo
De Erdelyi is een Hongaarse variant van de Centraal-Europese drijvende rassen.

Kuvasz
De Kuvasz is een zeer oud herdersras. Hij werd vooral gebruikt voor het beschermen van kuddes tegen wilde dieren en stropers. Tegenwoordig is het vooral een waakhond.

Komondor
De Komondor komt al eeuwenlang in Hongarije voor en is ook afkomstig uit Azië en wordt vaak als waakhond gebruikt.

Plantenwereld

Hongarije is een bosrijk gebied, met name in Transdanubische middelgebergte en het Alpenvoorland. Het grootste bosgebied is het Bakony-woud. Tevens zijn er voor de burgers ook mooie bossen in de berggebieden, zoals de Börzsöny, Bükk, en Mátra te vinden. Men vindt er eikenbossen, beuken en essen. De gevarieerdheid van deze gebieden bestaat nog steeds, alleen het totaal aan bossen is in de loop der jaren gedaald naar 14% van de oppervlakte van het land. Met name de laagvlaktes zijn bijna volledig ontbost. In de hogere bergen zijn vooral eikenbossen, naaldwouden en nog een aantal loofboomsoorten te vinden.

De zoutsteppen zijn de afgelopen twee eeuwen bijna volledig in cultuur gebracht (nog ca. 7% bossen) en dat heeft uiteraard grote invloed gehad op de vegetatie. Wat nog vrij veel voorkomt is strandmelde en nog wat andere halofytensoorten (plantensoorten die op sterk zouthoudende grond kunnen leven). Het Hongaars Struikgewas bestaat voornamelijk uit:
 • witte abelen (populieren)
 • Jeneverbessen
 • grassoorten als;
  • dravik
  • duinriet
  • fakkelgras  [ terug... ]Omhoog

Copyright 2002-2020